apartamenty-nad-jeziorem.eu

...niezwykła atmosfera miejsca...

W wolnym czasie

Pałacyk Myśliwski w Tarnowie Jeziernym 

Pochodzący z XVII w. pałacyk myśliwski, wzniesiony został z inicjatywy Hansa barona von Schönaich, na grodzisku stożkowym wzniesionym w XII w. Pałacyk, założony na planie ośmioboku nieregularnego, zajmuje prawie całą powierzchnię pagórka. Pałacyk jest budynkiem jednokondygnacyjnym, pośrodku znajduje się prostokątny przeszklony dziedziniec. 
Dojście od zachodu po stopniach stanowi jedyny do niego dostęp. 
Nad wejściem znajduje się płyta kamienna z dwoma kartuszami herbowymi. Wokół stożka znajduje się fosa. W XIII w. znajdował się tu gród kasztelański książąt głogowskich. 
 

Zespół Pałacowy w Sławie

Tuż obok rynku, w otoczeniu parkowego starodrzewia znajduje się Pałac. 
Od rynku wiedzie do niego arkadowa brama. Pałac wraz z oficyną stanowi zabytek architektury barokowej. W obecnej formie zbudowany w latach 
30-stych XVIII w. przez architekta Hönego na zrębach starego zamku Rechenbergów. Po raz pierwszy zamek wzmiankowano w 1468 roku. Sklepienie jednej z piwnic wsparte jest na piaskowcowej kolumnie, którą zdobi ornament okuciowy. Oficyna stanowi pozostałość założenia renesansowego. Murowana z kamienia polnego i cegły. Wzniesiona na rzucie prostokąta z basztą od południa. Od roku 1957 - 2006 pałac funkcjonował jako Dom Dziecka.

 

Kościół filialny w Sławie

Dawny zbór ewangelicki p.w. Trójcy Świętej, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny p.w. Miłosierdzia Bożego. Wybudowany w latach 1834 - 1836. Zaprojektowany przez architekta Karla Friedricha Schinkla. Późnoklasycystyczny kościół zlokalizowany jest w centralnej części rynku. Zbudowany z cegły, otynkowany, z dwukondygnacyjnym korpusem wzniesionym na rzucie prostokąta i wieżą od strony zachodniej. Wnętrze otoczone drewnianymi emporami wspartymi na słupach. Sufit zdobi dekoracja imitująca kasetony. W centralnej części ołtarza znajduje się drewniana rzeźba Chrystusa Miłosiernego. 
 

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Sławie

Usytuowany jest na zachód od rynku i na północ od zespołu pałacowego. Obecny kościół późnorenesansowy został wzniesiony w wyniku gruntownej przebudowy ok. roku 1604 przez Melchiora von Rechenberg. Pierwotnie drewniany. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1404 roku. Kościół posiada neoromańską kruchtę, wybudowany z kamienia polnego i cegły. Otynkowany 
z wyjątkiem kruchty. Od strony zachodniej znajduje się kwadratowa wieżą opięta przyporami. Nawa trójprzęsłowa, sklepienie kolebkowe z lunetami. 
We wnętrzu znajduje się ołtarz główny z początku XVII w. zawierający relikty wcześniejszego ołtarza z roku ok. 1560, którymi są drewniane polichromowane skrzydła. Na rewersie skrzydeł znajdują się dwie polichromie 
z przedstawieniem ,,Ecce Nagus Dei” i ,,Ecce Homo”. W centralnej części ołtarza znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, na skrzydłach bocznych sceny pasyjne. Na szczególną uwagę zasługuje kamienna ambona, późnogotycka drewniana figura Chrystusa Frasobliwego z około połowy XVI w., liczne epitafia piaskowcowe oraz późnobarokowy prospekt organowy 
z 2 połowy XVIII w., przeniesiony ze zboru ewangelickiego Sławie w 1945r. Przy wejściu bocznym do kościoła znajduje się tablica pamiątkowa upamiętniająca zmarłych pochowanych na przykościelnym (już nieistniejącym) cmentarzu.